The Wearily Labeling Knack - They'Re Waffly Loizedda.

samtalsterapeut stockholm

Att gå till en samtalsterapeut i stockholm kan vara bra för de flesta. Min dotter gick till en nyligen, eller det var nog en psykolog förresten, och hon tyckte om honom, men det visade sig att han bara var i staden tillfälligt och att hon därför inte skulle kunna träffa honom så många gånger innan han försvann igen. Det är ett problem när man fått god kontakt med någon, detta att det inte finns en kontinuitet i relationen. Man måste ju investera många känslor och tankar och ord innan man fått ur sig allt och innan terapeuten fått en klar bild av ens situation.